Cookies

Denna webbplats använder cookies för att se till att vi ger bra användarupplevelse. Om du fortsätter besöker denna webbplats godkänner. Mer information

Okej

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

LAGEN OM INFORMATIONSSAMHÄLLETS TJÄNSTER (LSSI)

GoByPro Marketing, ansvarig för webbplatsen, efter ansvarig, erbjuder användarna detta dokument, som syftar till att uppfylla skyldigheterna enligt lag 34/2002 av den 11 juli, informationssamhället och tjänster för elektronisk handel (LSSICE), BOE nr 166 och informera alla användare av webbplatsen som är runt villkor.

Varje person som går in på denna webbplats tar på sig rollen som användare som deltar för att respektera och tillämpa bestämmelserna i detta dokument och andra rättsliga bestämmelser som kan vara tillämpliga.

eservas RESPONSIBLE har rätt att ändra den information som kan förekomma på webbplatsen utan förvarning eller att informera användarna om sådana skyldigheter, vilket bara innebär med publiceringen på webbplatsen RESPONSIBLE.

1. IDENTIFIERANDE UPPGIFTER

  • Domännamn: www.spindelharpan.eu
  • Handelsnamn: Spindelharpan
  • Registrerat kontor: TALLINN / ESTLAND
  • E-post: info@spindelharpan.eu

2. IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, men inte begränsat till programmering, redigering, sammanställning och andra element som är nödvändiga för dess drift, design, logotyper, text och / eller grafik tillhör personen eller, i förekommande fall, har en licens eller tillstånd från författarna. Allt innehåll på webbplatsen är vederbörligen skyddat av immateriella rättigheter och registrerat i offentliga register. Oavsett vilket syfte de är avsedda för, krävs det i alla fall ett skriftligt förhandsgodkännande från den ansvarige för att de helt eller delvis ska kunna reproduceras, användas, utnyttjas, distribueras och marknadsföras. All otillåten användning har tidigare betraktats som en allvarlig kränkning av immateriella rättigheter.

Designen, logotyper, text och / eller grafik utanför ansvaret och som kan visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare själva ansvariga för eventuella tvister som kan uppstå i detta avseende. uttryckligen tillåta tredje part att omdirigera direkt till huvudet av det specifika innehållet på webbplatsen, och i alla fall omdirigera till huvudsidan solitariospider.online. Manager erkänner till förmån för innehavare av immateriella rättigheter och industriella och inte relaterade deras blotta omnämnande eller utseende på webben förekomsten av rättigheter eller något ansvar för dem, inte heller godkännande, sponsring eller rekommendation av dem.

Om du vill kommentera eventuella överträdelser av immateriella rättigheter och allt innehåll på webbplatsen kan du göra det via e-post info@solitariospider.online.

3. VARNING

Baratte ansvarar inte för den information som publiceras på webbplatsen om denna information har manipulerats eller införts av en oberoende tredje part.

Användning av cookies

Den här webbplatsen kan använda sig av cookies (små informationsfiler som servern skickar till datorn för att komma åt sidan) för att utföra vissa funktioner som anses nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och visas på rätt sätt. Cookies används, åtminstone tillfälligt, enbart för att göra navigeringen effektivare och för att hålla slutanvändarens session. I samtliga fall är det samma cookies som tillhandahåller personuppgifter och kan inte användas för att samla in dem.

Användningen av cookies är också möjlig att den server där användaren känns igen används av webbläsaren, för att underlätta navigering, vilket till exempel gör det möjligt för användare som redan har registrerat sig att få tillgång till områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar som är reserverade enbart för dem utan att behöva registrera sig vid varje besök. De kan också användas för att mäta offentliga platser och trafik, övervaka framstegen och antalet poster etc., vilket i dessa fall är tekniskt sett, men onödiga kakor är till nytta för användaren. Den här webbplatsen installerar inte oönskade cookies utan ditt samtycke.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får en varning om att cookies tas emot och så att du kan förhindra att de installeras på din dator. Läs instruktionerna för din webbläsare för mer information.

Länkar till handelspolicy

Från webbplatsen kan du omdirigeras till webbplatser med innehåll från tredje part. Eftersom vi inte alltid kan kontrollera det innehåll som tredje part lägger upp på sina webbplatser tar vi inget ansvar för sådant innehåll. Under alla omständigheter ska den omedelbart ta bort innehåll som kan strida mot nationell eller internationell lag, moral eller allmän ordning, och omedelbart dra tillbaka omdirigeringen till webbplatsen och meddela de behöriga myndigheterna om innehållet i fråga.

Förvaltaren är inte ansvarig för innehållet i den information som lagras, inklusive men inte begränsat till, forum, chatt, kommentarer, kommentarer, bloggar generatorer, sociala nätverk eller något annat sätt som tredje part publicerar innehåll oberoende ansvarig webbplats. Enligt bestämmelserna i artiklarna 11 och 16 i LSSICE, är dock tillgänglig för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor, som aktivt bidrar till att ta bort eller, om nödvändigt, blockera innehåll som kan påverka eller kränka lagen nationella eller internationella rättigheter, eller moral och allmän ordning. Om användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan omfattas av denna klassificering, ska han/hon omedelbart meddela webbplatsens administratör.

Denna webbplats "har granskats och testats för att säkerställa att den fungerar korrekt. I princip kan det garanteras att det fungerar korrekt 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Den ansvarige utesluter dock inte möjligheten att det finns vissa programmeringsfel, eller att det på grund av force majeure, naturkatastrofer, strejker eller liknande omständigheter är omöjligt att få tillgång till webbplatsen.

IP-adresser

Webbplatsservrarna kan automatiskt upptäcka namnet och IP-adressen för den domän som användaren använder. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den ansluter till Internet. All denna information registreras i en vederbörligen registrerad serveraktivitetsfil som gör det möjligt att senare behandla statistiska mätdata som gör det möjligt för oss att känna till antalet sidvisningar, antalet besök på webbservrar, i vilken ordning besöken sker, åtkomstpunkt osv.

4. LAG OCH JURISDIKTION

För lösningen av alla tvister eller frågor som rör denna webbplats eller den verksamhet som utvecklats, kommer att tillämpa spansk lag som parterna uttryckligen underkastar sig är behöriga att lösa alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med användningen av domstolarna i närheten av Madrid.